PS Series


 1. PS Series

  เหนือกว่าด้วยระบบป้องกันคุณภาพสูง Electric Shock Safety-Cut ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน

  Category : Smart Plug
  Price:   ฿ 1,200


  Description

  เหนือกว่าด้วยระบบป้องกันคุณภาพสูง Electric Shock Safety-Cut ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน

  Specifications
  • ลักษณะฐานกว้างและหนัก ติดตั้งมั่นคง ไม่พลิก
  • ยางรองกันลื่น
  • มีรูยึดแบบ Wall mouting
  • กระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 แอมป์
  • มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000 และมอก.
  Features
  • Electric Shock Safety-Cut ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน
  • เต้าเสียบกระชับแน่น เนื่องจาก ใช้ทองเหลือง สปริงแท้ คุณภาพสูง
  • ไฟแสดงสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • Surge Protection ระบบป้องกันไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะ
  • Ground Check ตรวจสอบการต่อเชื่อมของสายดินพร้อมไฟแสดงสถานะ
  • Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้งานเกินกำลัง
  • Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการใช้งานเกินกำลัง
  • Body พลาสติกคุณภาพสูงทนแรกกระแทกและทนความร้อน
  • Packaging กระเป๋าหนังอย่างดี พกพาง่าย สะดวกในการเดินทาง
  • คามยาวสาย 3 และ 5 เมตร (มากกว่า 5 เมตร Option)
  • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน